People, Planet and Prosperity

People, Planet and Prosperity

Duurzame ontwikkeling is voor Cultilene gebaseerd op de algemene definitie van duurzaamheid van de VN-commisie Brundtland (1987): ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

People Planet Profit (ook wel: de drie P's) zijn termen uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. Wanneer de combinatie niet harmonieus is zullen de elementen hieronder lijden. Deze benadering levert langetermijnwinst op voor ondernemers en maatschappij. Vandaar dat Cultilene zich door deze benadering laat leiden.

Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in 'Prosperity' (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.

Cultilene heeft deze algemene definitie en termen vertaald in een matrix van richtlijnen die het duurzaamheidsbeleid concretiseert.  

Hoge mate van efficiency

Duurzaam ondernemen is voor Cultilene een vanzelfsprekendheid.  Aandacht voor duurzaamheid en andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen aandacht in de gehele keten; van grondstof tot en met gerecycled eindproduct.

Met een kleine hoeveelheid basalt kan een grote hoeveelheid steenwol worden geproduceerd (factor 1:50) waarop grote hoeveelheden groenten en bloemen kunnen groeien en bloeien.

Daarnaast gelden voor de producten andere milieuvoordelen, zoals minder energiegebruik, grotere opbrengst, betere stuurbaarheid en een beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen. Telen op substraatproducten van Cultilene betekent telen met de grootst mogelijke efficiency op het gebied van water en meststoffenverbruik.

In het kader van Milieuzorg heeft Cultilene bovendien voortdurend aandacht voor de recycling van grondstofstromen. Niet alleen op de eigen productielocaties, maar uiteraard is er ook zorg voor recycling van de geproduceerde materialen na gebruik. De gerecyclede steenwol wordt verwerkt tot grondstof voor de productie van bijvoorbeeld bakstenen voor de bouw.