Certificeringen

Het beleid dat Cultilene voert in relatie tot duurzame ontwikkeling voldoet aan de normen die verbonden zijn aan een aantal erkende certificaten. De certificaten die Cultilene heeft ontvangen zijn: ISO 9001, ISO 14001 en KIWA. De certificaten richten zich op milieuaspecten en kwaliteitsaspecten (zowel productkwaliteit als kwaliteitsmanagementsysteem).

Al vele jaren is Cultilene gecertificeerd voor haar milieuzorgsysteem volgens ISO 14001. Het hebben van een milieuzorgsysteem verplicht om meer te doen voor een schoon milieu dan de regelgeving voorschrijft. Cultilene werkt voortdurend aan innovaties en aanpassingen in haar productieproces gericht op kwaliteitsverbetering en milieuzorg.  Daarnaast worden er steeds nieuwe technieken en systemen ontwikkeld om emissies te verminderen, afval te sorteren en te recyclen en het water- en energieverbruik te verminderen.

Internationale certificaten

ISO- 14001: Norm in het kader van Milieuzorg
Door middel van dit certificaat laat Cultilene zien dat het productieproces voldoet aan de internationale milieunormen. Op basis van de ISO-norm is een milieumanagementsysteem ontwikkeld waarmee milieuaspecten binnen het bedrijf kunnen worden geanalyseerd en kan worden gemeten of de milieudoelstellingen worden gehaald en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

ISO 9001: Norm voor kwaliteitszorg
Dit certificaat toont dat Cultilene voldoet aan de internationale normen voor kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit. In het algemeen staat kwaliteit aan de klant en klanttevredenheid centraal.

Kiwa Keurmerk: keurmerk voor productkwaliteit
Dit keurmerk houdt in dat de producten van Cultilene voldoen aan door KIWA, in overleg met de tuinbouwsector gestelde eisen. Deze eisen hebben betrekking op fysische, chemische en biologische aspecten. Bovendien zijn een aantal algemene eisen door KIWA gesteld, zoals:
- veiligheidseisen
- transporteisen
- eisen m.b.t. instructie voor optimaal gebruik
- eisen m.b.t. de organisatie van de kwaliteitsbewaking.