Onderdeel van Saint-Gobain

Cultilene richt zich op het leveren van innovatieve oplossingen die bijdragen aan het optimaliseren van watermanagement en energieverbruik om telers in staat te stellen de kwaliteit van hun processen te verbeteren en te besparen op meststoffen, water en energie en een bijdrage te leveren aan een duurzame tuinbouw. Met haar internationale verkoop en marketing, aangestuurd vanuit Tilburg en met productie units in Nederland, Tsjechië en Canada, hanteert Cultilene ambitieuze doelstellingen met betrekking tot omzetgroei, productontwikkeling en optimalisering van productiefaciliteiten. Naast het leveren van de meest passende waterbuffer voor elk teeltsysteem biedt Cultilene de helpende hand in de optimalisering van het gebruik van geleverde producten door middel van een team (teelt)technische specialisten.

Cultilene maakt deel uit van het internationale Saint-Gobain concern, een organisatie met wereldwijd ruim 170.000 medewerkers. Saint-Gobain is een innovatieve industriële organisatie met een sterke focus op high performance materialen.

Het concern staat vooral bekend als grote producent, o.m. van vlakglas, verpakkingsglas, isolatiemateriaal, schuurmiddelen, gips en kunststoffen. Daarnaast heeft Saint-Gobain een zeer belangrijke positie in de distributie van bouwmaterialen. Op bijna al die werkterreinen is het concern wereldwijd marktleider. Per jaar investeert Saint-Gobain € 365 miljoen in R&D, waaraan door 3000 mensen wordt gewerkt. In totaliteit telt het concern 1400 bedrijven in 67 verschillende landen. Saint-Gobain is beursgenoteerd en bereikt jaarlijks een omzet van ongeveer € 40 miljard.

Waakzaam, attent en compact

Tegenwoordig nemen we wereldwijd een belangrijke positie in, gebaseerd op onze ruime ervaring en natuurlijk de fabrieken, vestigingen en vertegenwoordigers die over de gehele wereld zijn verspreid.

Toch blijven we waakzaam, attent en compact. Trots op onze korte lijnen. We reageren snel op elke ontwikkeling in de markt, maar ook op een individuele vraag. Onze complete organisatie is gericht op dienstbaarheid aan de teler. Elke mogelijkheid voor innovatie wordt benut.

Daarbij blijven we bij uitstek ook praktisch: elk initiatief, idee, plan wordt getoetst aan de centrale vraag ‘Wat heeft de teler hieraan?’

In nauwe samenspraak met onze afnemers produceren we producten die de telers helpen hun teeltproces te beheersen en/of te verbeteren.

Het is daarom geen toeval dat we zoveel maatwerk maken.