Missie

Onze missie is het leveren van innovatieve oplossingen die bijdragen aan het optimaliseren van watermanagement en energieverbruik om telers in staat te stellen de kwaliteit van hun processen te verbeteren en te besparen op meststoffen, water en energie en een bijdrage te leveren aan een duurzame tuinbouw

Wij stellen de belangen van de telers centraal, maar wel met respect voor het ecologisch evenwicht. Dit doen wij door de natuurlijke grondstof basalt met industriële, betrouwbare middelen ondergeschikt te maken aan de gebonden natuur: uw teelt.

We zijn een kleine schakel in de keten, maar daarom nog geen onbelangrijke. Succes schuilt vaak in details, daarom bekommeren we er ons over of er 240 of 252 pluggen in een tray passen. Alles is belangrijk, tijd en ruimte zijn schaars. Daarom produceren we binnen de nauwst denkbare marges en volgen we de ervaringen van onze afnemers nauwkeurig om tot verbeteringen en innovaties te komen. En daarom testen we elk nieuw blok of plug tot we zeker zijn van de toegevoegde waarde ervan.

Cultilene cares
Cultilene biedt u graag de helpende hand om verder te komen. Uw succes is immers ook ons succes. Daarom zijn wij oprecht geïnteresseerd in wat onze klanten en relaties wereldwijd nodig hebben voor groei, in de breedste zin van het woord. Hier stemmen wij onze diensten op af, en gaan wij vaak verder waar anderen stoppen.Missie