Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen vormt een rode draad in de bedrijfsvoering van Cultilene; van grondstoffen tot eindproduct. Inzetten op duurzaamheid levert op lange termijn namelijk de meeste winst op, zo is onze overtuiging. Voor maatschappij én ondernemers!

Efficiency in water en energie

Cultilene wil met haar producten en oplossingen bijdragen aan het optimaliseren van het water- en energieverbruik in de moderne tuinbouw. De keuze voor een substraatproduct van Cultilene betekent dan ook een keuze voor efficiency in water- en meststoffenverbruik.

We besteden veel aandacht aan de recycling van grondstofstromen. Op de eigen productielocaties en na gebruik op de teeltbedrijven. De gerecyclede steenwol dient bijvoorbeeld als grondstof voor de productie van bakstenen.

Internationale afspraken

Saint-Gobain, en daarmee Cultilene, is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en medeondertekenaar van diverse internationale verdragen. Deze verdragen hebben betrekking op onderwerpen waar ook de Nederlandse tuinbouw dagelijks mee te maken heeft en waarmee de sector het verschil kan maken. Denk bijvoorbeeld aan het internationale waterconvenant in relatie tot emissieloos telen en de doelstelling om energieneutraal te telen in 2020. Of aan de afspraken die zijn gemaakt op de klimaatconferentie COP21 in Parijs. Saint-Gobain was officieel partner van deze klimaatconferentie.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief