Gelijke behandeling elke plant

Het ontwerp van het leidingwerk van de druppelinstallatie is sterk van invloed op de effectiviteit van mee gedoseerde middelen en de afgifte van druppelaars. Tijdens het Water Event op 18 september werd aan deze problematiek aandacht besteed door Gerard van Lier van Revaho en Aat van Winkel van WUR Glastuinbouw.

Soms duurt het wel 6 beurten tot het water met een mee gedoseerd gewasbeschermingsmiddel bij de laatste druppelaar is. Kennis van de opbouw van het systeem op uw bedrijf en van de watervoorraad in diverse onderdelen daarvan is dan ook zeer belangrijk. Dan is het mogelijk beter in kaart brengen wanneer zo’n middel daadwerkelijk op plaats van bestemming komt. Maar ook voor het realiseren van het beoogde effect van een lichtverlaging van de EC of het bewust sturen van de EC van het dag naar het nachtniveau en andersom, is dat inzicht essentieel. Dat geldt ook voor het doseren van chloor. Bij een lage pH kunnen de omzettingen daarvan leiden tot schade aan de druppelaars.

Samengevat

1. Tuinders zouden standaard een ringleiding moeten aanleggen om ervoor te zorgen dat de gewenste oplossing altijd direct voor elke plant beschikbaar komt;
2. Er is inzicht nodig in de waterinhoud van het totale systeem, zodat vooraf kan worden berekend wanneer de gewenste EC en middel bij elke plant is gebracht.
3. Meten in de kas (afgifte druppelaars, EC, pH) op verschillende plaatsen blijft dagelijks noodzakelijk. Controleer of uw watergeefstrategie daadwerkelijk overal wordt gerealiseerd.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief