Partnership

Cultilene zet in op langetermijnrelaties met haar klanten. Door meerdere jaren met dezelfde substraatproducten te telen, metingen uit te voeren gedurende de teelt en de klant te adviseren in alle teeltstadia kunnen we – samen met onze klant – diens teelt naar een hoger plan tillen.

 

Samen met onze klanten

Cultilene werkt intensief samen met haar klanten. Dit met als doel nieuwe producten, diensten en initiatieven te ontwikkelen die de internationale tuinbouw verder kunnen brengen. Deze samenwerkingen hebben onder meer innovaties als de donutring, CultiOne pluggentrays en zwart-wit folie voortgebracht. Maar ook nieuwe technologieën als Exact Air (Gradient Technologie) en RootmaXX (X-fiber) werden ontwikkeld in samenwerking met onze klanten.

Partnership met andere partijen

Cultilene zoekt ook veelvuldig de samenwerking op met andere tuinbouwtoeleveranciers. Bijvoorbeeld bij events als Synergy of Growth en de Berlin Party. Doel van deze events is het bij elkaar brengen van telers en het uitwisselen van informatie. Cultilene sponsort de Berlin Party omdat wij graag een bijdrage willen leveren in het bij elkaar brengen van marktpartijen. Zij kunnen elkaar versterken en inspireren om de wereldwijde tuinbouwsector verder te ontwikkelen.

Daarnaast is Cultilene nauw betrokken bij onderzoeken in het Improvement Centre van Delphy in Bleiswijk. Ook zijn wij participant in het World Horti Center, waar studenten, overheid, nationale en internationale telers, toeleveranciers et cetera worden samengebracht op één fysieke plek. Het uitwisselen van kennis en ideeën wordt op deze manier verder gestimuleerd.

Sinds 2016 heeft Cultilene zich verbonden aan de publiek-private samenwerking HortiConnect. Het belangrijkste doel van HortiConnect is om de export van Nederlandse technologie, plantaardig materiaal (zaden en pootgoed) en kennis voor de duurzame productie van groente-, fruit- en siergewassen in Mexico te bevorderen. Dit gebeurt door de Mexicaanse tuinbouwsector te helpen bij de ontwikkeling van duurzame productiesystemen.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief