Richard ter Laak, Wateringen (Nederland)

Cultilene levert Albarino glas voor prestigieuze DaglichtKas van Ter Laak Orchids 

Bij Ter Laak Orchids in Wateringen staat een uniek kassysteem in de steigers: de DaglichtKas. Met dit kastype wordt een win-winsituatie gecreëerd: er is sprake van een forse energiebesparing én van een perfect kasklimaat voor de schaduwminnende phalaenopsisplant. Saint-Gobain Cultilene – sinds 2012 leverancier van glas –  levert het Albarino glas voor de Daglichtkas en is daarmee een van de ‘key partners’ in dit unieke project. 

De DaglichtKas is een innovatief kasconcept uit de koker van Technokas in De Lier. Het concept werd ontwikkeld om energie te besparen en de lichthoeveelheid in de kas optimaal te kunnen sturen. Met name dit laatste en het feit dat alleen diffuus licht in de kas komt, wekte de belangstelling van Eduard en Richard ter Laak. Hun bedrijf, Ter Laak Orchids in Wateringen, hoort met een productie van zes miljoen phalaenopsisplanten per jaar tot de grootste orchideeënbedrijven in Nederland. Daarnaast heeft de kwekerij sinds twee jaar een vestiging in Guatemala.  “Proeven van Wageningen UR toonden aan dat potplanten, waaronder orchideeën, goed gedijen in deze kas”, vertelt Richard ter Laak. “Orchideeën staan namelijk liever niet in het volle licht, maar geven de voorkeur aan een plekje in de schaduw. Dat was voor ons de belangrijkste reden om aan te haken bij dit project en het concept samen met Technokas verder door te ontwikkelen. Dat tegelijkertijd energie kon worden bespaard, was mooi meegenomen.”

Energiebesparing en groei- en kwaliteitswinst
Kenmerkend voor de DaglichtKas is dat deze bestaat uit dubbel glas. “Op het zuiddek zijn tussen deze twee lagen glas zogeheten kunststof fresnellenzen aangebracht”, legt Hans van Tilborgh van Technokas uit. “Al het directe zonlicht wordt door de lenzen samengebracht en opgevangen door warmtecollectoren. Hierdoor komt er alleen diffuus licht in de kas. De geoogste zonnewarmte wordt opgeslagen en kan in de nacht of in de winter worden gebruikt om de kas te verwarmen. Om de voordelen van het dubbele glasdek volledig te benutten, is de kas voorzien van een Het Nieuwe Telen-installatie; er wordt onder andere actief ontvochtigd op basis van buitenluchtaanzuiging.”
Alleen al door het feit dat de DaglichtKas is uitgerust met isolatieglas en is toegespitst op Het Nieuwe Telen, kan – ten opzichte van andere moderne kassen –  jaarrond circa 30 procent worden bespaard op het warmteverbruik. “Wanneer je daar de duurzame energieoogst bij optelt, kom je uit op een totale besparing van zestig à zeventig procent op fossiel opgewekte warmte.”
Ter Laak ziet daarnaast winst in groei en kwaliteit. “Doordat het licht dat in de kas komt honderd procent diffuus is, is sprake van een stabieler kasklimaat”, zegt Richard Ter Laak. “Hoewel we nog steeds schermen hebben hangen, wordt zestig procent van het directe licht meteen weggevangen. Dat betekent dat het meeste zonlicht ook bij wisselende weersomstandigheden meteen wordt weggeschermd. Dit brengt meer rust in de kas, aangezien je met alleen beweegbare schermdoeken altijd te maken hebt met een bepaalde reactietijd. Door dit alles durven en kunnen wij meer licht toelaten, wat uiteindelijk moet resulteren in groei- en kwaliteitswinst. We kunnen dit nog niet hard maken met cijfers, maar de resultaten zijn veelbelovend.”

Keuze voor Albarino-glas
Ter Laak Orchids deed vier jaar lang ervaring op met het DaglichtKas-principe, in een pilotkas van 0,4 hectare. Op dit moment wordt het concept verder uitgerold en staat een nieuwe kas van vijf hectare in de stijgers. Deze is inmiddels glasdicht en zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 in gebruik worden genomen.
Hoewel diverse glasleveranciers in beeld waren, viel de keuze uiteindelijk op Cultilene. De DaglichtKas van Ter Laak is aan de zuidzijde beglaasd met twee lagen Albarino Zero Crystal Plus (91+) gehard floatglas, dat vierzijdig is voorzien van AR-coating. Voor het noorddek werd gekozen voor isolatieglas met gehard Albarino High Haze en Albarino Zero Crystal (90+) gevuld met argon. “Het belangrijkste voor ons was dat het glas zo diffuus mogelijk was, aangezien phalaenopsisplanten niet van direct zonlicht houden”, zegt Richard ter Laak. “Vandaar ook de keuze voor Albarino High Haze-glas; hierbij is sprake van een lichtspreiding van tachtig procent.”
Hans van Tilborgh benadrukt dat vooral vanwege ‘het totaalplaatje’ werd gekozen voor glas van Cultilene. “Cultilene kwam met een aanbieding die zowel qua prijs als technisch gezien interessant was. Onder meer het type AR-coating en de manier waarop de coating werd aangebracht, speelden hierbij een rol. Net zoals bijvoorbeeld de afdichting, de technische ondersteuning en de manier waarop men het project aanvloog.  Kortom: veel aspecten wogen mee in de keuze voor Cultilene. Het totale plaatje klopte.”
Van Tilborgh geeft aan dat de samenwerking zeer prettig verloopt. “In ieder project krijg je te maken met tegenvallers, maar dergelijke zaken pakt Cultilene zeer voortvarend op. Mede dankzij de flexibiliteit van Cultilene was de kas twee weken eerder glasdicht dan voorzien!”

 

 

Teeltsoort: Opkweker

Product: Albarino High Haze

Product: Albarino Zero Crystal Plus

“Totale plaatje klopte bij Cultilene”

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief