Samen de schouders onder een gezonde en weerbare plant

Saint-Gobain Cultilene en Koppert Biological Systems werken intensief samen binnen Plant Empowerment

Een plant die in balans is, is sterk en gezond. Plant Empowerment implementatie partners Saint-Gobain Cultilene en Koppert Biological Systems werken samen aan het verbeteren van de plantweerbaarheid en -gezondheid van gewassen die worden geteeld in steenwol. Het stimuleren van het bodemleven staat hierbij centraal. Onder meer de aanwezigheid van voldoende zuurstof is in dit kader cruciaal. 

Alle partners binnen Plant Empowerment (GPE, zie kader) hebben hun eigen focusgebieden. Cultilene richt zich met name op het substraat en de watergift, terwijl de focus van Koppert Biological Systems op plantgezondheid ligt. “Van oudsher richt Koppert zich met name op de productie en introductie van natuurlijke vijanden. Aanvankelijk vooral insecten, maar tegenwoordig ook steeds vaker microben. Deze worden ingezet om ziekten en plagen te bestrijden”, zegt Mark van der Werf, Consultant Plant Health bij Koppert. “Dit is in feite echter symptoombestrijding. Daarom zetten we de laatste jaren ook steeds meer in op het verbeteren van de plantgezondheid en -weerbaarheid, zodat ziekten en plagen minder kans krijgen. Onder meer de bodem en het substraat spelen hierin een sleutelrol; met name de aanwezigheid van schimmels en bacteriën rond de wortels is cruciaal. Deze micro-organismen dragen bij aan een betere voedingsopname en verbeteren het afweergestel van het gewas.”

Plantgezondheid
Het verbeteren van de plantgezondheid -en weerbaarheid van een gewas dat groeit in een steenwolsubstraat is een extra grote uitdaging. Micro-organismen – en met name schimmels – zijn over het algemeen namelijk niet in hun element in steenwol en hechten moeilijk aan deze vezels. “Samen met Cultilene onderzoeken we daarom op welke manieren we het bodemleven in steenwol toch aan de praat kunnen krijgen en hier een goed ‘leger’ van micro-organismen kunnen opbouwen. Door bijvoorbeeld bepaalde biostimulanten toe te voegen, verbeteren we de vestiging en het functioneren van micro-organismen. Tegelijkertijd proberen we de plantweerbaarheid te vergroten door de samenstelling van de plant te veranderen. Dit doen we onder meer door de irrigatiestrategie aan te passen en bijvoorbeeld de hoeveelheid nitraat en fosfaat in de voeding te verminderen.”

Door deze tweesporenstrategie krijgt de plant volgens Van der Werf een andere samenstelling: hij is minder opgeblazen en minder aantrekkelijk voor ziekten en plagen. “En dit alles past ook perfect binnen het principe van Plant Empowerment, waarbij het draait om inspelen op de behoeften van de plant en het creëren van evenwicht. Hierbij ligt veel focus op het klimaat, maar wij trekken het breder en kijken naar irrigatiestrategie en plantgezondheid.”

Zuurstofgehalte als randvoorwaarde
Emiel Bronswijk, Product- en Applicatiespecialist Opkweek bij Cultilene, benadrukt dat voldoende zuurstof bij de wortels ook een belangrijke randvoorwaarde is voor een goed bodemleven. “Micro-organismen, die zich steevast concentreren rond de wortels, hebben, net als de wortels zelf, zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.”

Het zuurstofgehalte hangt onder meer samen met de irrigatiestrategie: geef je te veel water, dan wordt de zuurstof immers verdrongen uit het substraat. “Daarnaast is de positie van de wortels bepalend: hoe hoger de wortels in het blok of de mat zitten, hoe meer zuurstof er doorgaans beschikbaar is. De aanwezigheid van zuurstof bovenin het substraat kun je ook op diverse manieren stimuleren. Bijvoorbeeld door te kiezen voor substraat met een X-fiber of horizontale vezelstructuur, de juiste diepte van het pluggat, een rustige interingsstrategie na het planten, et cetera.”

Stapje verder
Bronswijk geeft toe dat het stimuleren van het bodemleven in steenwol een hele uitdaging is. “Het is echt een zoektocht. Desondanks zijn de uitkomsten van de testen die we al hebben uitgevoerd veelbelovend. Door binnen de Plant Empowerment-filosofie intensief samen te werken met Koppert en kennis en inzichten te delen, komen we steeds een stapje verder.”

Over Plant Empowerment (GPE)
Het creëren van een optimale balans op het gebied van water, energie en assimilaten, dat is waar het om draait binnen Plant Empowerment. Zijn al deze zaken goed geregeld en verhouden de balansen zich op een juiste manier tot elkaar, dan is de plant volledig in evenwicht. Dit resulteert onder meer in een gezonder en weerbaarder gewas, een betere kwaliteit en een hogere productie. Ook is minder inzet van water, meststoffen, energie en gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Voor meer informatie:
Neem contact op met een van de GPE consultants:

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

  • Hidden