Sierteelt

Maximale stuurbaarheid en flexibiliteit, homogeniteit als topprioriteit

Als teler wilt u de EC, het watergehalte en de wortelverdeling in uw substraat optimaal onder controle houden en maximaal afstemmen op (de behoeften van) uw gewas. Deze parameters zijn immers van cruciaal belang voor een goed en gezond wortelgestel en daarmee voor een gezond gewas en een optimaal teeltresultaat.

Ook een homogeen steenwolproduct is essentieel voor een onbelemmerde en regelmatige wortelgroei. Alleen zo kunt u immers optimaal sturen in water- en voedingsgift en toewerken naar een goede oogst. Een optimale stuurbaarheid en een maximale homogeniteit hebben daarom topprioriteit voor Cultilene.

Watergehalte

Focus op homogeniteit

Een substraat dat flink kan interen, zodat u met een laag watergehalte generatief kunt sturen in donkere perioden, maar waarbij herverzadigen eenvoudig is; dat is wat u als teler wenst en verwacht. Daarnaast streeft u te allen tijde naar een zo homogeen mogelijke vochtverdeling. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: de zwaartekracht zorgt er namelijk voor dat het water naar de bodem van de mat zakt. Maar ook de verspreiding van de wortels en het type wortels zijn van invloed op de waterverdeling.

EC

Uniform en optimaal stuurbaar

Als teler streeft u continu naar een goede plantbalans; het optimale evenwicht tussen generatieve en vegetatieve groei. De EC in het wortelmilieu is hierbij een belangrijke sturingstool, aangezien deze bepaalt of water en voedingselementen makkelijk worden opgenomen. Logisch dat u deze parameter zo goed mogelijk onder controle wilt houden. Heel belangrijk is een goede en uniforme EC-verdeling door het gehele substraat. Grote verschillen in EC-waarden zorgen er namelijk voor dat het substraat minder goed wordt benut, omdat de plantwortels substraatgebieden met hoge EC-waarden mijden. Dit resulteert in een minder goede wortelverdeling en een verminderde stuurbaarheid.

Wortelverdeling

De juiste wortels op de juiste manier verdeeld

Als teler hecht u veel waarde aan een juiste verdeling van de wortels door de substraatmat. Immers: een goede wortelverdeling draagt bij aan een uniformere en beter stuurbare EC en watergehalte. Onder meer de vezelstructuur van de steenwol heeft invloed op de wortelverdeling: in een verticaal vervezelde mat zullen de wortels sneller direct naar beneden groeien dan in een mat die ook horizontale vezels bevat. Daarnaast wilt u zoveel mogelijk haarwortels in uw substraat. Deze spelen immers een belangrijke rol in de voedingsopname.

Blokken

Sierteelt

RootmaXX

 • Meer wortels bovenin het blok
 • Geen schade aan de wortels tijdens het uitzetten
 • Minimale verschillen in WC, EC en pH
 • Hogere productie met generatieve inslag
 • X-fiber vezelstructuur

Matten

Sierteelt

MaXXima

 • Hoogste densiteit, stevige mat
 • Hoge watervasthoudendheid
 • X-fiber vezelstructuur

Exact Flora

 • Meerjarige mat
 • Hoge watervasthoudendheid
 • Horizontale vezelstructuur

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief