Saint-Gobain Cultilene gaat samenwerking aan met 30MHz

Nieuw online platform biedt realtime en gedetailleerd inzicht in wortelmilieu.

Cultilene en 30MHz slaan de handen ineen om telers meer inzicht te geven in het wortelmilieu van de plant. Met behulp van realtime data biedt Cultilene telers een extra tool om hun irrigatie- en nutrient management te optimaliseren en daarmee de productie en kwaliteit naar een hoger plan te tillen. Beide bedrijven ondertekenden 1 maart 2018 een samenwerkingsovereenkomst.

Nathan Griffiths, CFO 30MHz & Bonny Heeren, General Manager Saint-Gobain Cultilene
Nathan Griffiths, CFO 30MHz & Bonny Heeren, General Manager Saint-Gobain Cultilene

De ontwikkeling van het online platform komt voort uit het feit dat Cultilene méér wil bieden dan alleen de beste substraatoplossingen voor de hedendaagse tuinbouw. Cultilene voelt zich medeverantwoordelijk voor het succes dat telers boeken en wil hen daarom ondersteunen bij het optimaliseren van hun teeltstrategie. Een goed en gezond wortelmilieu is hierbij cruciaal; dit bepaalt mede in hoeverre het gewas de beschikbare voeding en water effectief opneemt. Om de wortels van de plant gezond te houden, is het vooral belangrijk om watergehalte, EC, pH, zuurstof en temperatuur – de zogeheten ‘Big Five’ van Cultilene – continu te monitoren gedurende de teelt.

Kennisbundeling

Om telers meer gedetailleerd en realtime inzicht te geven in de belangrijke parameters in het wortelmilieu bundelen Cultilene en 30MHz hun kennis. Cultilene heeft de afgelopen 35 jaar unieke kennis opgebouwd met betrekking tot rootzone management in de wereldwijde professionele tuinbouw. 30MHz ontwikkelde het ZENSIE-platform; een tool om efficiënt en draadloos data te ontsluiten en weer te geven vanuit verschillende sensoren en andere databronnen.

Concreet betekent dit dat diverse sensoren in de wortelzone van de plant worden geplaatst, waarvan de gegevens draadloos worden verzameld binnen het ZENSIE-platform. Dit is een dashboard, dat de teler kan inzien via zijn computer en op zijn telefoon of tablet. Op deze manier kan de ondernemer de ontwikkelingen op het gebied van watergehalte, EC, pH, zuurstof en temperatuur op de voet volgen.

Gericht bijsturen

De teler hoeft de verzamelde data niet zelf te analyseren: Cultilene zet haar kennis in om deze informatie te vertalen in duidelijke grafieken en advies. Deze grafieken – die de ondernemer kan inzien via het dashboard – geven in één oogopslag inzicht in onder meer de water- en EC verdeling in het substraat, intering in de nacht, de verzadiging van de mat en de hoeveelheid drain. De gegevens worden vergeleken met de ideale streefwaarden per dag, zoals Cultilene die hanteert binnen haar Framework (teelthandleiding voor de substraatteelt). Op deze manier ziet de teler precies waar hij staat en waar bijsturen in de irrigatiestrategie – met name wat betreft voeding, grootte van en aantal gietbeurten – nodig is. Indien nodig kunnen de specialisten van Cultilene hierin ondersteunen. “Het nieuwe online draadloos platform geeft de teler een helder en actueel inzicht in wat er gebeurt in de wortelzone”, zegt Lucie Paulet manager Innovation van Cultilene. “Dat biedt handvatten om het gewas te sturen richting een optimale plantbalans betere productie en kwaliteit.”

Testfase

Op dit moment wordt bij een Nederlandse tomatenteler een pilot uitgevoerd met het online platform. Later dit jaar komt het platform, dat eenvoudig te installeren en te gebruiken is, breed beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief