Samen werken aan optimale waterbalans en weerbaar gewas

Saint-Gobain Cultilene en Hoogendoorn Growth Management zetten binnen GPE stappen in datagestuurd telen

Hoogendoorn Growth Management staat bekend om haar automatiseringsoplossingen voor in de kas, en met name haar klimaatcomputers. Deze computers sturen echter niet alleen het kasklimaat, maar ook de watergift. Binnen Plant Empowerment werken Hoogendoorn Growth Management en Saint-Gobain Cultilene samen aan het optimaliseren en standaardiseren van deze watergift. Dat brengt datagestuurd telen steeds meer in beeld én resulteert in een plant die weerbaarder en meer in balans is.

Veel telers zijn van oudsher gewend om te telen op gevoel. Ook als het gaat om het bepalen van de beurtgrootte en de interval tussen beurten. “De meeste telers lieten of laten zich leiden door de weersomstandigheden, de instraling van de zon, et cetera”, zegt Remy Maat, Manager Application bij Cultilene. “Dit resulteert erin dat beslissingen dikwijls ad hoc worden genomen, in plaats van dat vooraf een strategie wordt uitgestippeld. Dat gaat vaak goed, maar zorgt er ook regelmatig voor dat bijsturen nodig is. Bijvoorbeeld qua watergehalte, EC, pH, zuurstofgehalte of temperatuur. Forse correcties leiden echter vaak tot extreme reacties bij de plant. Zo kunnen op dit soort momenten problemen ontstaan met bijvoorbeeld neusrot. Om die reden heeft planmatig, datagestuurd telen de voorkeur. En daar gaan we ook steeds meer naartoe.”

Perfecte bijrijder
Cultilene en Hoogendoorn zetten flinke stappen op dit vlak, als partners binnen het Plant Empowerment-concept. “Wij als Hoogendoorn ontwikkelen automatiseringsoplossingen voor in de kas en staan met name bekend om onze klimaatcomputers”, zegt René Beerkens, Greenhouse Consultant bij Hoogendoorn. “Maar eigenlijk is ‘klimaatcomputer’ een verkeerd woord, beter is om te spreken over een ‘growth computer’. De computer stuurt namelijk niet alleen het kasklimaat, maar ook de watergift en daarmee de omstandigheden in de wortelzone. Daarnaast levert Hoogendoorn de hardware om deze situatie te monitoren, bijvoorbeeld in de vorm van sensoren of de Aquabalance. Dit laatste is een speciale weegschaal, die helpt om de watergift exact af te stemmen op de plantbehoeften en de condities van de substraatmat.”

Op dit vlak ligt ook de link met Cultilene: als specialist op het gebied van substraat en watergift kan Cultilene helpen om verdere sturing te geven aan de watergift en deze optimaal in te richten. “Met behulp van de hardware van Hoogendoorn kunnen tal van data worden verzameld, over wat er zowel boven- als ondergronds gebeurt. Dit is ook heel mooi terug te zien in grafieken die de klimaatcomputer samenstelt”, zegt Maat. “De uitdaging is om wat dit betreft de juiste grenswaarden te stellen en ervoor te zorgen dat je als teler binnen een bepaalde bandbreedte blijft qua watergift, EC, pH, et cetera. Met onze kennis en ervaring, en natuurlijk in overleg met de teler, kunnen wij als Cultilene helpen om de juiste grenzen te stellen. Deze grenswaarden kunnen worden ingevoerd in de Hoogendoorn-klimaatcomputer en vervolgens met behulp van sensoren worden ‘bewaakt’. Op die manier versterken Cultilene en Hoogendoorn elkaar binnen Plant Empowerment.”

Receptmatig telen
Beerkens vertaalt de samenwerking in een treffende metafoor: “In feite kun je de klimaatcomputer zien als een auto. Wij als Hoogendoorn maken deze auto, de teler moet er vervolgens in gaan rijden. Maar het is fijn als je bijrijders hebt, die je door bepaalde gebieden loodsen. ‘Watergift’ is één van de gebieden waar wel wat extra navigatie nodig is. Cultilene is in dit geval dé perfecte bijrijder.”

Maat benadrukt dat niet alleen de kennis en ervaring van Cultilene hierbij van waarde is, maar dat juist de samenwerking tussen Cultilene en Hoogendoorn het verschil maakt. “De data en grafieken die Hoogendoorn verzamelt in combinatie met de kennis die wij in huis hebben, helpt om zaken steeds verder te standaardiseren. Op die manier kunnen we uiteindelijk komen tot het ideale recept voor de watergift in de teelt van bijvoorbeeld een specifiek tomatenras. Volg je dat recept, dan zit je voor negentig procent goed. De rest kunnen wij dan finetunen, in overleg met de teler.”

De uitdaging is volgens Maat vooral om de mindset van telers te veranderen. “Ze moeten het telen op gevoel loslaten en het anders gaan doen dan ze altijd gewend waren. Dat is niet altijd makkelijk voor ondernemers, ook omdat gevoel en data soms niet overeenkomen. Het is zaak dat ondernemers leren vertrouwen op data. En we willen hen ook niet dwingen hierin, maar wel triggeren en laten zien dat het anders kan. Daarbij kan meer datagestuurd en receptmatig telen een antwoord vormen op het teruglopende aantal mensen met ‘groene vingers’ binnen de tuinbouw.”

Plant in evenwicht
De hamvraag is natuurlijk wat meer datagestuurd en receptmatig telen oplevert, ook in het kader van Plant Empowerment. “Bij Plant Empowerment draait het om het in balans brengen van de plant, onder meer op het gebied van water. De samenwerking tussen Cultilene en Hoogendoorn spitst zich met name toe op het optimaliseren van de waterbalans. Maar deze is ook weer van invloed op de assimilaten- en energiebalans. Dit alles resulteert uiteindelijk in een plant die meer in evenwicht en op die manier ook weerbaarder is. En dat is toch het ultieme doel.”

Over Plant Empowerment (GPE)
Het creëren van een optimale balans op het gebied van water, energie en assimilaten, dat is waar het om draait binnen Plant Empowerment. Zijn al deze zaken goed geregeld en verhouden de balansen zich op een juiste manier tot elkaar, dan is de plant volledig in evenwicht. Dit resulteert onder meer in een gezonder en weerbaarder gewas, een betere kwaliteit en een hogere productie. Ook is minder inzet van water, meststoffen, energie en gewasbeschermingsmiddelen nodig.

 

Voor meer informatie:
Neem contact op met een van de GPE consultants:

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

  • Hidden