Update SRZM-app: extra handvatten voor sturing van optimale plantbalans.

De SRZM-app helpt telers om het maximale uit hun substraat te halen, de plant in balans te houden en tegelijkertijd de inzet van water en gewasbeschermingsmiddelen binnen de perken houden. De app geeft in iedere opkweek- en teeltfase gerichte tips en advies, om zo de puntjes op de i te zetten. Zo vindt u in de app richtlijnen voor onder meer de EC en het watergehalte in het blok en de mat.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen streefwaarden per teeltfase (Season Dynamics) en per dag (Daily Dynamics).

Meer details en uitleg

Recent zijn de Season Dynamics voor de eerste drie fases van de tomatenteelt verder uitgebreid. Het gaat dan om de fase waarin de plant naast het gat staat, maar nog geen sprake is van vruchtzetting, de fase waarin de eerste vruchten zich ontwikkelen en de fase van planten en inwortelen. “Tot voor kort bevatte de SRZM-app vrij globale informatie over deze eerste drie teeltfases”, zegt Remy Maat, Product en Applicatie Specialist bij Cultilene. “Deze informatie hebben we nu verder uitgebreid. Er zijn meer details toegevoegd, ook wordt meer uitleg gegeven over de invloed van bepaalde handelingen. Denk aan het verhogen of verlagen van de pH. Op deze manier geven we telers meer kennis en handvatten om gefundeerde beslissingen te nemen. Dit helpt bij het verbeteren van de plantbalans en het optimaliseren van teeltomstandigheden en -resultaten.”

De komende maanden zullen ook de andere vijf fases van de tomatenteelt die aan bod komen in de app verder worden uitgewerkt.

Beschikbaar in de App Store en de Google Play Store

De gratis Cultilene SRZM-app, die beschikbaar is voor gebruikers van iPhone, Android en BlackBerry, is  te downloaden in de App Store en de Google Play Store.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief